Kvalitet – Made in Germany

Layher är sedan decennier synonymt med högsta kvalitet.

En medveten kvalitetsstrategi, från ritbordet till produktionen, genomsyrar företaget för att du som kund skall få högsta kvalitet:

 • att komponenterna har små toleranser och har därför mycket god passform för ett snabbt och problemfritt montage
 • att hållfastheten för varje komponent garanteras för högsta säkerhet.
 • att produkterna är smarta, snabba och kostnadseffektiva lösningar.

Kvalitet för oss är helt enkelt ett helhetsbegrepp.

Layhers produkter utvecklas och tillverkas i Güglingen-Eibensbach i södra Tyskland. Både produktutveckling och tillverkning är certifierade enligt ISO 9001:2015 av TÜV-SÜD.

Produkterna uppfyller alla gällande säkerhetsnormer och kraven enligt de europeiska standarderna:

 • SS-EN12810-1,-2
 • SS-EN12811-1,-2,-3
 • SS-EN12812 (stämptorn)
 • SS-EN1004 (rullställningar)
 • SS-EN74-1,-2,-3 (kopplingar)
 • SS-EN16508 (väderskydd)

Produkterna uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2013:4 och är typkontrollerade av RISE – Research Institutes of Sweden. Ladda ned Layhers typkontrollintyg här.

Produkterna uppfyller även många andra nationella regelverk som ställer högre krav än de svenska, t.ex. krävs för den tyska DIBt märkningen och den franska NF märkningen regelbundna revisioner av fabrikens kvalitetsprocesser.

Utöver de externa kraven på produkterna har Layher rigorösa interna krav för att säkerställa att produkter av högsta kvalitet tillverkas.

 • Förstörande och icke-förstörande provning av komponenter efter alla viktiga tillverkningsmoment. T.ex. provas de första 5 Allround LW spirorna som tillverkas varje skift till brott och därefter förstörs var 90:e spira för att säkerställa att spirtappen uppfyller ställda krav.
 • Hög nivå av automatisering och kontinuerlig övervakning av kritiska processparametrar, t.ex. mäts vid robotsvetsning spänning, strömstyrka, matningshastighet för svetstråd och gasförbrukning, dessutom är många svetsstationer utrustade med kameraövervakning.
 • Alla leveranser av råmaterial testas vid ankomst och alla leverantörer är kvalitetskontrollerade.

Alla komponenter av stål varmgalvaniseras i vår egen fabrik som har en av Europas modernaste galvaniseringsanlägningar med en kapacitet på 150 000 ton per år. Detta för att komponenterna skall ges ett högvärdigt korrosionsskydd som garanterar din investering.

En komponent från Layher är kort och gott ”Made in Germany”.