Layher i världen

Grundat 1945 av Wilhelm Layher. Layher är ett familjeföretag som idag leds av tredje generationen.

Tillverkningen sker i egna fabriker i Tyskland – Güglingen-Eibensbach.

Layher är världens största tillverkare av ställningssystem

  • Ställningssystem: SpeedyScaf och Allround
  • Andra produktområden: Väderskydd, evenemangsystem, rullställningar, stegar

Layher har 40 helägda dotterbolag på samtliga kontinenter och mer än 140 kundcenter runt om i världen varav 30 tyska lokalkontor och depåer.
Det globala bolaget har idag ca 1900 anställda inklusive huvudkontoret och fabriken i Güglingen-Eibensbach.

Karta över var Layher finns i världen.