Allround FW Fackverkssystem – fackverkssystemet som gör det omöjliga enkelt!

Allround FW fackverkssystem har utvecklats för att göra Allround-systemet ännu mer mångsidigt och möjliggöra hög bärförmåga och stora spännvidder. Detta nytillskott till Allround består av ett modulärt fackverkssystem som är helt och hållet integrerat i Allroundsystemet tack vare standardiserade systemmått.

Fördelar med Allround FW Fackverkssystem:

  • Låg vikt
  • Hög bärförmåga
  • Stora spännvidder
  • Flexibla höjder, bredder och längder
  • Enkelt att transportera och montera

Fackverksstruktur med tre grundläggande komponenter:

Fackverkssystemet består av endast tre grundläggande komponenter. Komponenterna kan lyftas för hand och ansluts med bult och sprint. All stagning i sidled åstadkoms genom standard-Allroundkomponenter.
  • Allround FW-stolpe
  • Allround FW fyrkantshorisontalstag
  • Allround FW gängstång

Hög bärförmåga

Den höga bärförmågan åstadkoms dels genom att höghållfast stål används i komponenterna, dels genom att komponenterna passar perfekt in i Allroundsystemets systemmått, vilket innebär att laster överförs centrerat och på mest gynnsamma sätt. Dragstången med justerbar vantskruv innebär stora fördelar, t.ex. när högre strukturer skall byggas. På sätt kan ogynnsam nedböjning undvikas. Dragstänger kan monteras korsvis för att tillåta både tryck- och dragkrafter.

Enkel transport och montering

Den modulära designen av Allround FW fackverkssystem möjliggör flexibla höjder, bredder och längder för perfekt anpassning till laster och geometriska förhållanden. Det innebär också att systemet är lätt att transportera och montera, tack vare skruvfri montering och låg vikt. Eftersom den tyngsta komponenten väger endast 17,4 kg kan montage utföras för hand.

Fullt kompatibelt med Allroundsystemet

Allround FW fackverkssystem kan kombineras fullt ut med Allroundsystemets komponenter. Det kan plankas in och förses med räcken för högsta säkerhet. Tack vare att Allround FW-stolpen är försedd med kransar och kan byggas ut både uppåt och nedåt med Allround ställning för att möta de mest varierande krav.

Obegränsade användningsområden

Allround FW fackverkssystem är mångsidigt och kan nyttjas för obegränsade tillämpningar, som t.ex. arbetsplattformar med hög spännvidd, som stödbalk, broar, som utkragning i fasad- och arbetsställningar, som hängställning under broar. Man kan också bygga takstolar för väderskyddstak med höga spännvidder. Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Allround FW Fackverkssystem bilder