Layher Allround TG 60 – formställning och stämptorn

Stämpprojekt inom infrastruktur och husbyggnad blir enkelt goda affärer med stora volymer. Layher TG 60 ger dig Mer Möjligheter genom att utföra arbete före, under och efter formkonstruktion från en säker och godkänd och beräkningsbar arbetsställning.
  • Snabbt Få och lätta komponenter
  • Smart Anpassas till olika laster genom att facklängden varieras
  • Kompatibelt Passar helt in i Layher Allround-systemet
  • Säkert Inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under montering, godkänd arbetsställning
Layher TG 60 formkonstruktion

Layher TG 60 torn för formkonstruktion

Det här är Layher TG 60

TG 60-ramarna är tillverkade av stålrör med extra hög hållfasthet och förstärkta med hörnstag. Varje spira kan belastas med upp till ca sex ton. Diagonalstagen är svetsade mot spirorna. Detta möjliggör sju olika anslutningsvinklar mot kransen. För att överföra dragkrafter säkrar man alla ramar med låsbult. På så sätt kan tornen monteras på marken och lyftas på plats med kran. TG 60-ramarna är konstruerade symmetriskt – därför behöver man inta ta hänsyn till diagonalstagets riktning. Formställningstornen har integrerat fallskyddsräck, vilket innebär att upprätt montering är möjlig utan ytterligare tillbehör.

Säker och godkänd arbetsställning

Layher arbetar intensivt med produkter som ska förebygga fallolyckor, det gäller även för formställning. Det finns fallrisker som kan uppkomma då formställningen monteras och demonteras, precis på samma sätt som då en arbetsställning demonteras eller monteras. Dessutom används själva formställningen ofta som arbetsställning vid formbygge, armering och inspektioner. Layher TG 60 är en modern formställning som uppfyller kraven i SS-EN 12812 och är fullt beräkningsbar. Den är också säker vid montage eftersom fallrisker helt kan elimineras genom att TG 60-stämptornen byggs liggande på mark och därefter lyfts med kran. Även vid upprätt montage minimeras fallriskerna eftersom systemet byggs så att det alltid finns ett förmonterat fallskyddsräcke vid montaget. Genom att integrera TG 60 med godkända plattformar, konsoler, fallskyddsräcken och trappor från Allroundsystemet så skapas en säker arbetsställning och formställning.
Layher TG 60 säkert montage av formställning

Layher TG 60 ger ett säkert montage, liggande på mark eller som stående torn

Layher TG 60 formställning inlpankad formställning med arbetsplattformar utan snubbel- och halkrisk

Layher TG 60 är en inlpankad formställning med arbetsplattformar utan snubbel- och halkrisk

Layher TG 60 formställning med skyddsräcken

Layher TG 60 formställning har hög säkerhet och inkluderar skyddsräcken och fotlister

Layher TG 60 formställning med sänkfot för ergonomiskt demontage

Layher TG 60 har en smidig sänkfot för ergonomiskt nedmontering

Layher TG 60 kan uppföras med integrerad aluminiumtrappa

Layher TG 60 kan uppföras med integrerad aluminiumtrappa eller adderas med kranbara trapptorn

Läs mer

Layher TG 60 – kundprojekt Layher TG 60 – utmanaren som öppnar dörrar Layher TG 60 – tunnel Layher TG 60 – gjut en innergård Layher TG 60 – en säker formkonstruktion Arbetsmiljöguide för säkra formkonstruktioner Produktkatalog och monteringsanvisning

Din distriktssäljare

Layhers distriktssäljare ger dig de bästa förutsättningarna för projekt med formställning TG 60 och skapar möjligheter till din merförsäljning av arbetsställningar, trapptorn och väderskydd. Vill du veta mer? Kontakta oss på 08-590 955 00 eller info@layher.se.