Layher AGS

AGS är ett förmonterat kollektivt fallskydd för Allroundställning. Det innebär att alla moment utförs från ett fallskyddat bomlag. AGS är utvecklat av Layher och baseras på den välbeprövade Allround-ställningen. Liksom spiror till Allround LightWeight, är AGS tillverkad av höghållfast stål med högre bärförmåga, men ändå lättare och bekvämare att hantera. Genom enkel användning, utan verktyg och utan extra arbetsmoment erbjuder AGS ett säkert och förmonterat räcke vid montering av fasadställning.
  • Kollektivt fallskydd på nästkommande bomlag
  • Snabb montering och demontering utan verktyg
  • Lättviktskomponenter med låg transportvolym
  • En del av Layher Allround ställningssystem – kombinera obehindrat med alla Allround-komponenter

Montering

AGS-räckena fästs enkelt i AGS-spiran genom innovativ upphängning i räckeskopplingen. Därefter monteras och låses räckena i nästa spira, lyfts upp och spiras på. Montage kan utföras i valfri riktning, den röda stängda låsningen av räckena signalerar när räcket är låst. Dessutom kan enskilda räcken enkelt demonteras för öppna upp för utanpåliggande trapptorn. Både in- och utsida av varje bomlag kan monteras med AGS, inklusive inner- och ytterhörn. För mer information om Layher AGS kontakta oss på 08-590 955 00 eller info@layher.se.