Fackverksbalkar – Layherbalk
Fackverk av stål och aluminium används bl a vid:

  • Överbryggnigar

  • Hängställningar under broar

  • Takkonstruktioner

  • Undertaksställningar


Produktblad med tillåtna lastvärden för Layher Alu-Fackverksbalk 450/750 hittar du här!