Fackverksbalkar – Layherbalk

Fackverk av stål och aluminium används bl a vid:

  • Överbryggnigar
  • Hängställningar under broar
  • Takkonstruktioner
  • Undertaksställningar

Produktblad med tillåtna lastvärden för Layher Alu-Fackverksbalk 450/750 hittar du här!