ALLROUND FW FACKVERKSSYSTEM
gör det omöljliga enkelt!

Allround FW fackverkssystem har utvecklats för att göra Allround systemet ännu mer mångsidigt och möjliggöra hög bärförmåga och stora spännvidder. Detta nytillskott till Allround består av ett modulärt fackverkssystem som är helt och hållet integrerat i Allroundsystemet tack vare standardiserade systemmått. För denna fackverksstruktur krävs endast tre grundläggande komponenter, dessa kan lyftas för hand och ansluts med bult och sprint: en Allround FW-stolpe, en Allround FWfyrkantshorisontalstag och en justerbar Allround FW gängstång. All stagning i sidled åstadkoms genom standard Allroundkomponenter.

Den höga bärförmågan åstadkoms dels genom att höghållfast stål används i komponenterna, dels genom att komponenterna passar perfekt in i Allroundsystemets systemmått, vilket innebär att laster överförs centrerat och på mest gynnsamma sätt.

Dragstången med justerbar vantskruv innebär stora fördelar, t.ex. när högre strukturer skall byggas. På sätt kan ogynnsam nedböjning undvikas. Dragstänger kan monteras korsvis för att tillåta både tryck- och dragkrafter.

Den modulära designen av Allround FW fackverkssystem möjliggör flexibla höjder, bredder och längder för perfekt anpassning till laster och geometriska förhållanden. Det innebär också att systemet är lätt att transportera och montera, tack vare skurvfri montering och låg vikt. Eftersom den tyngsta komponenten väger endast 17,4 kg kan montage utföras för hand.

Allround FW fackverkssystem kan kombineras fullt ut med Allroundsystemets komponenter. Det kan plankas in och förses med räcken för högsta säkerhet. Tack vare att Allround FW-stolpen är försedd med kransar och kan byggas ut både uppåt och nedåt med Allround ställning för att möta de mest varierande krav.

Allround FW fackverkssystem är mångsidigt och kan nyttjas för obegränsade tillämpningar, som t.ex. arbetsplattformar med hög spännvidd, som stödbalk, broar, som utkragning i fasad- och arbetsställningar, som hängställning under broar. Man kan också bygga takstolar för väderskyddstak med höga spännvidder.

Fackverkssystem FW bilder

There are no products in this group.