Formställning – Stämptorn / Broställning TG60


Layher TG60 stämptorn ger dig Mer Möjligheter.
Stämpprojekt inom infrastruktur och husbyggnad är goda affärer med stora volymer.
Var med från start i projekten och skapa möjligheter till merförsäljning av arbetsställningar, trapptorn och väderskydd.

TG60 stämptorn är: • Snabbt
  Få och lätta komponenter

 • Smart
  Anpassas till olika laster genom att facklängden varieras

 • Kompatibelt
  Passar helt in i Layher Allround-systemet

 • Säkert
  Inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under monteringKontakta oss för mer information om vår formställning TG60


Vill du veta mer om vår formställning TG60 kontaktar du oss på 08-590 955 00 eller info@layher.se. Välkommen!

TG60 - Formställning / Stämptorn bilder