TG60 - Formställning, Stämp bilder

 

TG60 – Formställning, Stämp

 
Layher TG60 stämptorn ger dig Mer Möjligheter.
Stämpprojekt inom infrastruktur och husbyggnad är goda affärer med stora volymer.
Var med från start i projekten och skapa möjligheter till merförsäljning av arbetsställningar, trapptorn och väderskydd.

TG60 är:

Snabbt –                 Få och lätta komponenter
Smart –                  Anpassas till olika laster genom att facklängden varieras
Kompatibelt –       Passar helt in i Layher Allround-systemet
Säkert –                 Inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under montering