Intäckningar och väv


Intäckningsplast och skyddsnät

Vanligast är armerad plast,  170 gr/m2 eller sommarväv, 75 gr/m2.
Dessa används som skydd mot nedsmutsning av förbipasserande och väderskydd för arbetarna på ställningen.
B1 = Brandklass 1 = flamskydd enl. DIN 4102 B1

Skyddsduk
Armerad och UV-stabiliserad polyetenduk med påsvetsade ögleband på långsidorna.
För ställningar med modulmått 2,57 m och 3,07 m. Ögleavstånd 10 cm.

Skyddsnät
Mycket rivhållfast, UV-stabiliserat ställningsskyddsnät med fin vävstruktur. Slingerväv av små polypropenband med tre komprimerade ögleband. Ögleavstånd10 cm. För ställningar med modulmått 2,57 m och 3,07 m.

Skyddsduk och skyddsnät levereras i rullar om 20 m längd.

kajen 4