Keder XL – Väderskydd för byggställning


Layher Keder XL – Mer Möjligheter
För att erbjuda våra kunder Mer Möjligheter inom väderskydd introducerar Layher AB Keder XL som är dimensionerat för att uppfylla framtida standarder och föreskrifter för snö- och vindlaster, även vid spännvidder över 30 meter. För att ge dig bästa lönsamhet och totalekonomi har Keder XL Mer Enkelhet som byggprincip, med färdiga lastfallsberäkningar, färre arbetsmoment och enklare montering.

Keder XL – Fördelar


Nockfackverk 18º
• Mjuk rundning, enkelt att dra över duken
• Integrerat vajerfäste säkrar vid hög vindlast
• Möjlighet att bygga valv – bruten nock

Takfotskonsol och dragstag
• Justerbar infästning av takstol mot konsol
• Integrerat fäste för dragstag
• Fördelar lasten jämnt mellan ytter & innerspira

Stagning av fackverk
• Klokoppling ger montage utan verktyg
• Tre stagningsvarianter ger kostnadseffektiva lösningar
• Logisk monteringsprincip, tydliga platser för stag

Fackverk med integrerad kederskena
• Få arbetsmoment, snabbt och enkelt montage
• Maximal styrka med tätare gitter och förstärkt profil
• Korta fackverk ger effektiv logistik

Dukdragare
• Enkel dukmontering – dukdragarens hjul löper över fackverket och styr duken rätt
• Taket behöver inte beträdasKeder XL bilder