Layher Allround modulställningar


Layher Allround modulställning överträffar alla förväntningar när det gäller snabbhet, stabilitet och säkerhet, utan att ge avkall på flexibiliteten. Ställningen består av ett fåtal grundkomponenter och ihopkopplingen är unik med fasta kilar på stag och bommar. Därför erbjuder den, i det närmsta, obegränsade variationsmöjligheter när det gäller montage och användningsområden.

Layher Allround byggnadsställning används t.ex. för:

  • byggarbetsplatser

  • underhållsarbeten inom raffinaderi- och pappersindustrin, kraftvärmeverk, flygunderhåll, skeppsvarv och offshore m.m.

  • ett stabilt underrede vid byggande av läktare och scener


Layher Allround stålställning


Layher Allroundställning av varmförzinkat stål används för att lösa alla typer av ställningsproblem där kraven på belastningsmöjligheter och stabilitet är höga. Denna byggnadsställning passar utmärkt där konventionella ställningstyper inte kan användas optimalt.
Layher Allroundställning av stål är typkontrollerad av SP. Typkontrollintyg nr 15 48 01.

Layher Allround aluminiumställning


Layher Allroundställning av aluminium är identisk med stålställningen i designen, men har en avsevärt lägre vikt. Denna aluminiumställning passar då det av olika skäl är viktigt med låg egenvikt i byggställningen. Den används till exempel vid byggnationer där underlaget är känsligt, som rullställning, i mässmontrar eller när arbetsmaterialet manuellt skall bäras långa sträckor.
Layher Allroundställning av aluminium är typkontrollerad av SP. Typkontrollintyg nr 15 48 06.

Mer information om Allround modulställning


Läs mer om vår modulställning i materialet nedan eller kontakta oss på 08-590 955 00 eller info@layher.se för mer information.  Du kan också köpa Layher modulställningar direkt från vår webbshop.

Allround modulställningar bilder