ScenpodierDet finns inga restriktioner när det gäller framträdanden och inga begränsningar när det gäller dimensioner på scener som byggs med våra scenpodier. Dessutom går de att placera var som helst. Scenerna ger alltid en trygg plats att framträda på. Skräddarsydda lösningar är ytterligare vårt sätt att möta efterfrågan.

Grundsystem – Systemet kan expanderas efter vad som krävs, dessutom har det variabla golvplan.

Utbyggnadsbart –  Klarar de flesta utmaningar tack vare variation i tak och stödsystem.

Allround – modulställning som underkonstruktion ger hög stabilitet och säkerhet. Dessutom går montering och demontering snabbt.

Praktisk design – Systemet har en robust ihopkoppling, ergonomisk hantering och delar med lång livslängd.

Scenpodier bilder