Tillbehör


Layher erbjuder ett omfattande och komplett program av tillbehör som är:
Prisvärt, pålitligt och systemoberoende!

Exempel på tillbehör som är systemoberoende:

Fackverk av stål och aluminium används bl a vid:
– Överbryggningar
– Hängställningar under broar
– Takkonstruktioner
– Undertaksställningar

Ställningsrör ”Burtonrör”
Ställningsrör av stål (varmförzinkat) eller aluminium ger i kombination med kopplingar möjlighet till specialuppbyggnader och påbyggnader utöver standardutförandet.

Rör, kopplingar, bultar
Normal-, vrid- och skarvkopplingar av stål är utformade enligt SS-EN 74 och godkända av SP (typkontrollintyg nr 15 48 03).
Förankringskoppling i kombination med ett ställningsrör av stål kan användas till förankringar.

I vår webbshop kan du köpa flera av våra tillbehör för byggnadsställningar.