Fackverksbalkar – Layherbalk

Fackverk av stål och aluminium används bl a vid:
  • Överbryggnigar
  • Hängställningar under broar
  • Takkonstruktioner
  • Undertaksställningar
För lastvärden Alu-Fackverk 450/750, kontakta Teknisk support.