Fackverksbalkar – Layherbalk

Fackverk av stål och aluminium används bl a vid:
  • Överbryggnigar
  • Hängställningar under broar
  • Takkonstruktioner
  • Undertaksställningar
Produktblad med tillåtna lastvärden för Layher Alu-Fackverksbalk 450/750 hittar du här!