Förankringar för byggställningar

Ställningen måste förankras vinkelrätt mot och parallellt med fasaden. Förankringarna måste kunna ta upp både tryck- och dragkrafter. Layher erbjuder dig snabba och säkra lösningar.

Förankringsrör och förankringsöglor

Förankringsrören finns i olika längder för anpassning till ditt behov. Förankringsrör.

Den optimala kombinationen av förankringsögla och nylonplugg säkerställer hög draghållfasthet.

Förankringsögla.

Förankringskrafterna i enlighet med typkontrollintyget eller efter specifik verifiering kan variera kraftigt. Förankringarnas kraftupptagningsförmåga, särskilt beroende på vad de förankras mot, måste kontrolleras och verifieras noggrant. Förankringarnas kraftupptagningsförmåga kan kontrolleras med Layhers förankringsprovare och jämföras mot värdena enligt typkontrollintygen. Kontrollen skall sedan dokumenteras. Vänligen följ anvisningarna från leverantören av pluggar.

ETICS-förankring

ETICS-förankring är framtagen för att kunna överföra stora krafter, parallellt med fasaden, i samband med tilläggsisolering. För användning se monteringsinstruktionen för ETICS-förankring. ETICS-förankring.

Välkommen att kontakta oss för mer information!