Bygghiss för säker materialtransport

Materialhiss Layher 200

Layher 200 är en materialhiss lämplig för vertikal transport av ställningsmaterial upp till och med 200 kg och till en höjd av 35 m.
  • Basenheten består av chassi, vajertrumma, vajer och kontrollpanel.
  • Masten med kuggstång kan monteras mot ställ­ning med ställningsrör.
  • Förankringarna monteras var 4:e höjdmeter.
  • Hela enheten tar en yta av 1,5 x 1,5 m i anspråk, vilket möjliggör att lastning av transportören kan göras parallellt med byggnaden utan problem.
  • Urlastning vid respektive bomlag kan enkelt göras genom att vrida plattformen.
  • Plattformen som är en lättviktskonstruktion (endast 51 kg) kan vridas 90° åt höger.
  • Layher 200 är enkel att serva och underhålla dvs. lätt åtkomst till samtliga komponenter.

Manuell transport med hisshjul

Konsol med hisshjul för manuell transport av ställningsmaterial upp till 50 kg. Extra belastningar som påförs ställningen måste överföras till byggnaden eller till marken med särskilda åtgärder, bl.a. kan fler förankringar bli nödvändiga.

Hisshjul med fallbroms

En inbyggd fallbroms förhindrar att lasten faller ned när linan släpps. Godset kan hänga kvar upptill och därmed blir det möjligt att arbeta flexibelt, både på marken och på ställningen. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Hisshjul.