Intäckningar för byggnadsställningar

Intäckningsplast och skyddsnät

Vanligast är armerad plast,  170 gr/m2 eller sommarväv, 75 gr/m2. Dessa används som skydd mot nedsmutsning av förbipasserande och väderskydd för arbetarna på ställningen. B1 = Brandklass 1 = flamskydd enl. DIN 4102 B1

Skyddsduk

Armerad och UV-stabiliserad polyetenduk med påsvetsade ögleband på långsidorna. För ställningar med modulmått 2,57 m och 3,07 m. Ögleavstånd 10 cm.

Skyddsnät

Mycket rivhållfast, UV-stabiliserat ställningsskyddsnät med fin vävstruktur. Slingerväv av små polypropenband med tre komprimerade ögleband. Ögleavstånd10 cm. För ställningar med modulmått 2,57 m och 3,07 m. Skyddsduk och skyddsnät levereras i rullar om 20 m längd. Välkommen att kontakta oss för mer information. En byggarbetsplats som är intäckt och skyddad av en ställningsduk från Layher.”