Tillfälliga brolösningar bilder

Tillfälliga brolösningar

 
Tillfälliga brolösningar med Layher Brosystem.

Layher Allround Brosystem är det perfekta komplementet till Layher Allround ställningssystem. Med några få ytterligare komponenter kan bärförmågan i det beprövade Allroundsystemet ökas tillräckligt för att skapa t.ex. gångbroar med långa spännvidder eller stödstrukturer för tunga laster.

Layher Allround Brosystem finns i de välkända Layher-måtten 2,07 m och 2,57 m, och tack vare den beprövade kil- och kranskopplingen är brosystemet helt kompatibel med övriga komponenter i Layhers Allroundsystem, vilket resulterar i snabb och enkel montering och näst intill obegränsade användningsområden. När den används som en stödbalk för en byggnadsställning, podium eller takkonstruktionen ansluts Allround Brosystem till strukturen ovanför genom att använda Allround spiror som är integrerade överst. Med kilhuvuden som är svetsade på sidorna, kan även hängställningar anslutas eller flera broenheter kan anslutas bredvid varandra för att ytterligare öka bärförmågan.

Layher Allround Brosystem kan användas som förstärkning inom ett stort antal områden. Tillämpningarna är mycket omfattande tack vare kompatibiliteten med komponenterna i Layhers omfattande Allround katalog. Förutom den klassiska användningen som en gångbro, kan brosystemet också användas för överbryggningar i fasadställning, för att arbetsplattformar med mycket höga lastkrav eller för att bygga väderskyddstak med stora spännvidder. De modulära fackverken kan enkelt integreras i befintliga strukturer, och undviker därmed behovet av komplicerade och dyra speciallösningar.

Smidig

 • Enkel projektering enligt färdiga tabeller

 • Ekonomisk lösning även för korta projekt

 • Snabb och enkel montering – färdig bro på en arbetsdag

 • Minimal störning av trafiken under byggtiden


Grön

 • Modulsystem som återanvänds – projekt efter projekt

 • Inget material skrotas vid rivning

 • Längd och bredd anpassas för varje projekt

 • Gångbro istället för trafikljus – ett miljövänligt alternativ


Trygg

 • Klarar hög belastning – 230 kg/m² vid spännvidd31 meteroch bredd2 meter

 • Godkänd för publik användning

 • Barnsäkra räcken

 • Kan väderskyddas med tak och väggar