Modulära trapptorn

 
Layher fortsätter att utveckla nya användningsområden för Allround systemet – denna gång med det modulära trapptornet.

Det modulära trapptornet monteras med standard-komponenter och prefabricerade trappor med integrerade plattformar. Tack vare en nyutvecklad 2,2 m spira, kan trapptornet nu förmonteras på marken i moduler, som sedan staplas på varandra med kran för att bilda ett komplett torn med parallella eller alternerande trapporna.
Fördelarna är ännu enklare, snabbare och framförallt säkrare montering och demontering, samt en ökad frihöjd på 2,2 m som gör det ännu bekvämare att använda trapporna. Fördelarna jämfört med platsbyggda lösningar är övertygande: snabbt och ekonomiskt montage, bättre arbetsmiljö för byggnadsarbetarna tack vare hög säkerhet vid användning, och god anpassning till befintliga förhållanden.