Väderskydd för byggarbetsplatser

Efterfrågan på väderskyddat byggande ökar stadigt. Fördelarna med väderskydd är många
  • Högre kvalitet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Högre produktivitet
  • Enklare planering
  • Kortare byggtider
Sammantaget leder dessa besparingar till bättre lönsamhet i byggprojekten. Väderskydd är inte bara en kostnad.

Hälsosamt byggande

Väderskyddat byggande ger friska hus och friska människor. Regn och snö på en byggarbetsplats utan väderskydd kan förstöra den mest välprojekterade byggnad, vilket påverkar hälsan för de som bor och arbetar i husen. Fuktsäkerhet är lika viktigt som hållfasthet och brandsäkerhet. Väderskydd innebär också nya utmaningar och risker och därför är det viktigt att monteringsanvisningar följs, konstruktionsberäkningar upprättas och en underhållsplan överenskommes med beställaren.

Väderskydd bilder