Keder XL – Väderskydd för byggställning

Layher Keder XL – Mer Möjligheter Låt oss presentera väderskyddet Keder XL som är dimensionerat för att uppfylla aktuella standarder och föreskrifter för snö- och vindlaster, även vid spännvidder över 40 meter. För att ge dig bästa lönsamhet och totalekonomi har Keder XL Mer Enkelhet som byggprincip, med färdiga lastfallsberäkningar, färre arbetsmoment och enklare montering. För rullbara tak finns ett extra lås för att motverka lyft av vind Keder XL lyftsäkring.

Keder XL – Fördelar

Nockfackverk 18º
 • Mjuk rundning, enkelt att dra över duken
 • Integrerat vajerfäste säkrar vid hög vindlast
 • Möjlighet att bygga valv – bruten nock
Takfotskonsol och dragstag
 • Justerbar infästning av takstol mot konsol
 • Integrerat fäste för dragstag
 • Fördelar lasten jämnt mellan ytter & innerspira
Stagning av fackverk
 • Klokoppling ger montage utan verktyg
 • Tre stagningsvarianter ger kostnadseffektiva lösningar
 • Logisk monteringsprincip, tydliga platser för stag
Fackverk med integrerad kederskena
 • Få arbetsmoment, snabbt och enkelt montage
 • Maximal styrka med tätare gitter och förstärkt profil
 • Korta fackverk ger effektiv logistik
Dukdragare
 • Enkel dukmontering – dukdragarens hjul löper över fackverket och styr duken rätt
 • Taket behöver inte beträdas
Länkar Referensprojekt Artiklar från Högaktuellt