• Allround murarställning som används vid bostadsbyggande på Lidingö.
    Allround murarställning från Layher blev snabbt en favorit hos JM som internt kallar den för ”Tyska Murarställningen”.
  • Allround murarställning som används vid bostadsbyggande på Lidingö.
    Flexibel lösning där det enda som behövs för att göra Allroundställningen till en murarställning är den bredare bommen.
  • Allround murarställning som används vid bostadsbyggande på Lidingö.
    Murarställningen är 140 + 59 centimeter till skillnad från en normal putsställning som är 73 cm.

Succé för den tyska murarställningen

I det gamla AGA-området på Lidingö planerar JM att uppföra 1000 bostäder i det nya strandnära området Dalénum. Några av husen byggs i tegel vilket ställer hårda krav på ställningen.

Krav på flexibel och viktbärande ställning

Ställningen skulle klara lastklass 5 (dvs 450 kg/m2) och anpassas för murningsarbete, vilket oftast innebär kontinuerlig anpassning av bomlagshöjd. Eftersom ställningen skulle användas vid murning krävdes högre hållfasthet och mer utrymme vid möten så att en kärra med murbruk kunde passera fritt.

Murarbommen banade väg för möten

Layher Allround i stål med konsol 0,59 erbjöd murarna en ergonomisk och lättjobbad ställning där endast konsolen och dess plank flyttades upp eller ned i bomlaget. Konsolbredden gav även mer utrymme att mötas på då innerspiran kom bort från väggen och på så sätt tillät att man passerade på insidan. Det som skiljer en traditionell Allroundställning från en Murarställning är en förstärkt u-tvärbom med full bredd 1,40 som går under beteckningen ”murarbom”.

Kund: Rapid
System som användes i projektet: Allround modulställning