• Layhers läkare som används vid skidskytte-VM i Holmenkollen.
  Splitternya läktare levererades från Layhers fabrik i Tyskland till evenemanget.
 • Layhers läkare som används vid skidskytte-VM i Holmenkollen.
  En materialbuffert gjorde läktarbygget mer flexibelt.
 • Layhers läkare som används vid skidskytte-VM i Holmenkollen.
  Publikuppgångarna kopplades samman med tunnelpassager under läktarna.
 • Layhers läkare som används vid skidskytte-VM i Holmenkollen.
  Skidskytte-VM i Holmenkollen lockade tusentals åskådare.

Skräddarsydd läktare för skidskyttepubliken

Stämningen i publiken var på topp när VM i Skidskytte 2016 avgjordes på Holmenkollen i Oslo. Tusentals åskådare kunde följa tävlingen från säkra, splitternya läktare som levererades direkt från Layhers fabrik i Tyskland.

Läktare vid välkänd hoppbacke

Den natursköna skidarenan Holmenkollen är kanske mest känd för sin hoppbacke, som blivit något av ett landmärke i Norge. Men hoppbackens landningsgrop visade sig bli en utmaning för arrangören, då läktaren behövde bottnas i landningsgropen för att rymma publiken.

Publikskaran växte och växte

Efterfrågan på biljetter till tävlingen var större än väntat. Biljetterna tog slut allt eftersom de släpptes och läktarens storlek fick flera gånger utökas och ändras.

Layher planerade för nya förutsättningar redan tidigt i projektet. Bland annat levererade Layher en modell av arenalayouten till beställaren så att olika lösningar i arenalayouten enkelt skulle kunna modelleras och utvärderas.

I projektplaneringen lade vi särskild vikt vid:

 • Logistisk planering av leveranser av specialartiklar.
 • Beredskap inför ändrade förutsättningar i projektet.
 • Materialbuffert för att kunna bygga fler läktare i sluttningarna runt arenan.

För att möta det stora publiktrycket byggdes fler läktare på kullarna som omger skidarenan. På ställen där sluttningen var ogynnsam, krävdes stora mänger Alroundmaterial för att bygga upp läktaren till rätt nivå. Layher drog i dessa fall nytta av projektets materialbuffert.

Bra sikt från läktaren

Den höga basen som sträckte sig ner i landningsgropen byggdes av Allround Lightweight. Med nya, innovativa lösningar såsom EFT-trappor gick det att koppla samman publikuppgångarna med tunnelpassager under läktarna.

För att ytterligare utöka publikkapaciteten och ge åskådarna så bra sikt som möjligt användes sexstegskonsoler för att dubbla antalet platåer per fack från tre till sex.

Kund: One4Event
System: Allround LW, Event, EFT-trappor