• Tegnérs torn omgärdat av Layher Allround
  • Förmonterat skyddsräcke

Förmonterat skyddsräcke används vid bostadsbyggnation

Ett 11 våningar högt hyreshus byggs på en liten markyta i centrala Stockholm. Fasadställningen ska byggas löpande längs den växande huskroppen och avslutas med ett väderskydd. Det är trång på byggarbetsplatsen, som är inklämd mellan andra fastigheter, och organisationen hålls säker men tajt. En del av säkerhetsarbetet är användningen av förmonterat skyddsräcke, som integreras i fasadställningen från Layher.

Nybyggnation av 11-våningar högt hyreshus

Tegnérs torn byggs i stadsdelen Sabbatsberg i Stockholm. Punkthuset ska bli 11-våningar högt och rymma 42 hyreslägenheter. Huset ska smälta in i stadsmiljön med en fasad av grön skiffer.

Liten byggyta

Hyreshuset byggs på en liten markyta och det finns svårighet med materialupplag och materialleveranser. Belastningen på marken måste fördelas jämnt då tunnelbanesystemet ligger under och många anslutande höjder som schakt intill etablerade hus samt bergsslänt under huset. Byggarbetsplatsen måste hållas tajt och säker. Arbetsställningen ska byggas allteftersom och ligga ett till två bomlag före fasadarbetarna.

Säker arbetsmiljö

Genom att Layhers förmonterade skyddsräcke monteras från bomlaget under, vilket ersätter det ordinarie räckets överledare och mellanledare (två horisontalstag eller ett dubbelräcke), så finns det alltid ett skyddsräcke på nästkommande bomlag. Räcket monteras snabbt underifrån och ger en säkrare arbetsmiljö. Monteringen är tidseffektiv och skyddsräcket består endast av en räckesdel vilket ger färre komponenter under monteringen. Byggarbetsplatsens kran lyfter löpande upp ställning till montörerna för att effektivisera monteringen.

Kund: RSG Ställningar på uppdrag av Serneke.
System: Layher Allround med förmonterat skyddsräcke
Plats: Tegnérgatan, Sabbatsberg, Stockholm
Foto: Magnus Strindberg