• Temporär gångbro i Örnsköldsvik.
    Hela lösningen monterades vid sidan av motorvägen för att sedan kunna lyftas på plats med kran.
  • Temporär gångbro i Örnsköldsvik.
    Hela arbetet genomfördes med endast kort avstängning av trafiken.

Broutmaning i Ö-vik

Botnia Ställning kontaktade oss på Layher när räcket och kantbalken på bron över E4 i Örnsköldsvik skulle renoveras och en temporär gångbro skulle sättas upp längs brokanten.

Höga krav på stabilitet

Den temporära bron mätte ca 16m och därmed skulle det bli svårt att få acceptabel bärighet med traditionella fackverk. Dessutom fick inte trafiken störas mer än nödvändigt i samband med monteringen.

Snabbmonterat med befintligt material

Lösningen blev ett stort fackverk byggt med beställarens befintliga Allround-komponenter där bärigheten skapades av vanliga diagonalstag. Hela lösningen monterades vid sidan av motorvägen för att sedan kunna lyftas på plats med kran. Bron förankrades sedan mot betongbron för extra sidostabilitet. Hela arbetet genomfördes med endast kort avstängning av trafiken.

Kund: Botnia Ställningar
System som användes i projektet: Allround modulställning