• Ramställningen SpeedyScaf som används vid byggnationen av ett bostadshus på Liljeholmskajen i Stockholm.
    Sammanlagt krävdes 15 000 kvm ramställning för projektet, varav 100 ton enbart vid höghuset.
  • Ramställningen SpeedyScaf som används vid byggnationen av ett bostadshus på Liljeholmskajen i Stockholm.
    Konstruktionen verifierades av Sweco, som gav bekräftelse på att lösningen var säker.
  • Ramställningen SpeedyScaf som används vid byggnationen av ett bostadshus på Liljeholmskajen i Stockholm.
    Huset, som ritats av arkitekten Gert Wingårdh, blev framröstat som Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Årets Stockholmare krävde specialbehandling

På Liljeholmskajen i Stockholm står Kajen, ett 75 meter högt bostadshus med vidhängande låghus och blanksvart fasad. Huset, som ritats av arkitekten Gert Wingårdh, blev framröstat som Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Bångstyriga balkonger

Eftersom byggnaden är 75 meter hög blev vi först och främst tvungna att lösa problemet med höga laster i botten av ställningen. Även fasaden var en utmaning med sin gradvis ökande lutning utåt. Ju längre upp i huset man kommer, desto mer sticker balkongerna ut från huset, vilket gjorde att ställningen behövde anpassas efter varje våningsplan.

Lättviktare trots hög höjd

Den höga höjden gjorde att vi satte SpeedyScaf i stål och Allround i botten och SpeedyScaf i aluminium på toppen för att få ner den totala egenvikten. De utstickande balkongerna hanterades genom att vi byggde på ställningen efter varje våningsplan. Sammanlagt krävdes 15 000 kvm ramställning för projektet, varav 100 ton enbart vid höghuset.

Beställare: JM
Kund: Hyrex
System som användes i projektet: SpeedyScaf ramställningAllround modulställning