• Montörerna tyckte det var roligt att få bygga en så speciell konstruktion.
  • För att skapa en känsla av stabilitet och trygghet för de gående täcktes väggarna med Layhersmed Protectkassetter.
  • Det här var första gången Layhers Brosystem användes över järnvägsspår i Sverige.
  • Hela bron byggdes klart på tre dagar.

Resenärerna fick ny bro

När Kallhälls station utanför Stockholm skulle byggas ut behövdes en tillfällig gångbro för att transportera resenärerna över järnvägsspåren till perrongerna. Det här var första gången Layhers Brosystem användes över järnvägsspår i Sverige.

El och stål- en farlig kombination

Layhers Brosystem för publikt bruk har räckesgrindar på sidorna, vilket på hög höjd i värsta fall kunde ge upphov till svindel. Eftersom bron gick över en järnväg med farliga elledningar anpassades konstruktionen för att möta Trafikverkets krav, i syfte att undvika olyckor.

Provisorisk bro med permanent känsla

Lösningen blev Allround Brosystem och Lots trappsystem. För att skapa en känsla av stabilitet och trygghet för de gående täcktes väggarna med Layhersmed Protectkassetter. Hela konstruktionen blev tredjepartsverifierad av Sweco.

Kund: Hyrex
System som användes i projektet: Allround Brosystem, Allround LOTS-trappa