• Taket täckte in närmare 2100 kvm vilket gjorde det till ett av Sveriges största väderskydd.
  • För att hålla uppe ett så stort väderskydd krävdes extra stödstruktur som inte fick inkräkta på det pågående arbetet.
  • För att få så få ytterväggar som möjligt gjorde man byggnaden cirkelformad med en ljusgård i mitten.
  • Få arbetsmoment gav snabbt och enkelt montage.
  • Hela produktionen väderskyddades och klarade upp till 60 kg snö per kvadratmeter.

Gigantiskt skydd mot vädergudarna

Som ett led i sin satsning på lågenergihus skulle Lindesbergs kommun bygga en förskola som värms upp enbart med hjälp av kroppsvärme, spisar och annan elektronisk utrustning. För att få så få ytterväggar som möjligt gjorde man byggnaden cirkelformad med en ljusgård i mitten.

Rekordstort väderskydd

Den här typen av lågenergihus byggs extra tätt vilket gör att det är viktigt att hålla fukten ute under hela byggprocessen. Till detta behövdes ett väderskydd med en spännvidd på 45 meter i diameter. För att hålla uppe ett så stort väderskydd krävdes extra stödstruktur som inte fick inkräkta på det pågående arbetet.

Stor spännvidd blev möjlig med speciallösning

Lösningen blev ett 2100 kvadratmeter stort Keder XL tak. Ett så stort väderskydd krävde noggrann planering innan arbetet kunde påbörjas. Vår projektingenjör tog tillsammans med kunden, fram en lösning där det stora väderskyddet bars upp av en avlastningsbalk som i det här fallet bestod av Layhers fristående brosystem.

Bron vilade i sin tur på tre Allround Heavy Duty-torn, två utanför taket och ett mitt under. Hela ställningen monterades utan att störa det pågående arbetet. Det här var första gången vi använde Layhers brosystem till något annat än en bro, vilket visar hur mångsidigt systemet är.

Ritningar

Ritning Lindesberg Keder XL >
Ritning Lindesberg bro >

Kund: Mälardalens Ställningsmontage
System som användes i projektet: Keder XL, Allround Brosystem