• Layher Allround Brosystem som används för en tillfällig gångbro.
  Arbetsplatsen var så trång att man fick ha bygget på ena sidan den 4-filiga huvudleden och bodetableringen på den andra.
 • Layher Allround Brosystem som används för en tillfällig gångbro.
  Eftersom man inte kunde stänga av trafiken behövdes en tillfällig gångbro med 24 meter i spännvidd så att byggarbetarna kunde ta sig över vägen på ett snabbt och tryggt sätt.
 • Layher Allround Brosystem som används för en tillfällig gångbro.
  Kostnadseffektiv eftersom 40-50% var standardkomponenter från Allroundsystemet.
 • Layher Allround Brosystem som används för en tillfällig gångbro.
  Monterades på annan plats vilket innebar minimal avstängning av trafik.
 • Layher Allround Brosystem som används för en tillfällig gångbro.
  Layhers brosystem består i grunden med vanliga Allroundkomponenter för ett inre ramverk med bl.a. plattformar och räcken.

Bro med alla rätt

Med verksamheter spridda på olika platser i staden behövde Örebro Tingsrätt, Kriminalvården, Polisen och Åklagarmyndigheten nya lokaler där de kunde samla sina olika funktioner. I dag finns de fyra myndigheterna i moderna lokaler som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och miljö.

Extrem spännvidd

Arbetsplatsen var så trång att man fick ha bygget på ena sidan den 4-filiga huvudleden och bodetableringen på den andra. Eftersom man inte kunde stänga av trafiken behövdes en tillfällig gångbro med 24 meter i spännvidd så att byggarbetarna kunde ta sig över vägen på ett snabbt och tryggt sätt.

Hög lastkapacitet

Layhers brosystem består i grunden med vanliga Allroundkomponenter för ett inre ramverk med bl.a. plattformar och räcken. Utanpå monteras särskilda brokomponenter med lite grövre dimensioner som därmed hade högre lastkapacitet. Dessa skapar ett utanpåliggande fackverk som utgör den kraftupptagande delen i bron. Brokomponenterna har kilkopplingar och kransar för snabb och enkel montering. Efter monteringen av bron anslöts trapptorn på varje sida om vägen. Alltihop monterades på annan plats vilket gjorde att trafiken bara behövde stängas av en kort stund medan man satte allt på plats.

Kund: Xervon
System som användes i projektet: Allround Brosystem, Allround LOTS-trappa