• Layhers Protectsystem som användes som bullerskydd vid en ombyggnation på SÖS.
    Entreprenören löste problemet med att sätta upp Layhers Protectsystem på Allroundställning.
  • Layhers Protectsystem som användes som bullerskydd vid en ombyggnation på SÖS.
    För att få ytterligare ljudisoleringen kompletterade vi med ljuddämpande isolering som vi satte i Protect-kassetterna.
  • Layhers Protectsystem som användes som bullerskydd vid en ombyggnation på SÖS.
  • Layhers Protectsystem som användes som bullerskydd vid en ombyggnation på SÖS.

Bullerfria drömmar på söder

Södersjukhuset i Stockholm genomgår en omfattande ombyggnation som beräknas pågå under flera år. Layhers uppgift var att ta fram ett 14 meter högt bullerplank som kunde skärma av mot det ljudkänsliga Sömnlaboratoriet.

Markarbete fick inte störa sömnen

För att Sömnlaboratoriets patienter skulle kunna sova gott behövdes en avskärmande vägg för att stänga ute det markarbete som skulle påbörjas utanför deras lokaler.

Sov som ett barn

Entreprenören löste problemet med att sätta upp Layhers Protectsystem på Allroundställning. För att få ytterligare ljudisoleringen kompletterade vi med ljuddämpande isolering som vi satte i Protect-kassetterna.

Kund: Rapid Hyrställningar
System som användes i projektet: Protect, Allround modulställning