• Allround Modulställning och väderskyddet Keder XL runt ett av husen i Sundbyberg, Stockholm.
  Väderskyddet klättrade med det växande huset. Foto: Mikael Levander
 • Byggarbetare som arbetar - väl skyddade från vädret tack vare väderskyddet Keder XL.
  Väderskyddad toppvåning.
 • Insidan av bygget som skyddades ordentligt med väderskyddet Keder XL.
  Maximal styrka med tätare gitter och förstärkt profil.
 • Master och elmotorer som gjorde att väderskyddet var flyttbart i takt med att huset fick fler våningar.
  Väderskyddet klättrade på master och drevs av elmotorer.

Trähus trotsade vädrets makter

De två trähusen Strandparken i Sundbyberg är de första åttavåningshus i Stockholm som byggts helt i moderna träkonstruktioner. När husen byggdes behövdes rejäla väderskydd som skydd mot den svenska vintern för att garantera ett fuktsäkert bygge.

Fasaden bjöd på utmaningar

Eftersom hela huset byggs i massivträ måste byggprocessen väderskyddas. Det blev därför extra viktigt att anpassa väderskyddstaket efter fasadens utstick och balkonger.

Enormt väderskydd

Lösningen blev ett 20x50m stort Keder XL tak som vi anpassade till det klättrande Extolersystemet från Martinsons som följer huset uppåt efterhand det får fler våningar. Den hängande arbetsställningen anpassades längs fasadkonturen med hjälp av olika facklängder och utkragningar. För att minimera utböjningen från utkragningarna skapades liggande fackverk i botten på hängställningen med plandiagonaler. På toppen sattes ett väderskyddstak som skapade en torr och ljus arbetsmiljö. På så vis kunde fuktproblem undvikas och hela byggprocessen löpte smidigt, från bottenplatta till inflyttning tog det endast 7 månader.

Kund: Delete Sweden AB
System som användes i projektet: Keder XL, Allround modulställning