• Allround Brosystem som användes som temporär bro vid byggnationen av Swedbanks nya kontor i Sundbyberg.
    Varje dag skulle 300 byggnadsarbetare ta sig till och från jobbet.
  • Allround Brosystem som användes som temporär bro vid byggnationen av Swedbanks nya kontor i Sundbyberg.
    För att slippa störningar i trafiken byggdes en temporär bro av Allround brosystem.
  • Allround Brosystem som användes som temporär bro vid byggnationen av Swedbanks nya kontor i Sundbyberg.
    Bron monterades i två delar på annan plats och transporterades sedan till bygget där den lyftes på plats med kran.

300 tog bron till jobbet

När Swedbanks 45 000 kvm stora huvudkontor skulle byggas på en gammal parkeringsplats i Sundbyberg var det viktigt att tänka på både miljöpåverkan och kostnadseffektivitet.

Vägen var i vägen

Byggarbetsplatsen låg på ena sidan av en högintensiv trafikled och bodetableringen på den andra och varje dag skulle 300 byggnadsarbetare ta sig till och från jobbet utan att störa trafiken.

Minimal störning av trafiken

För att slippa störningar i trafiken när personalen skulle ta sig från etableringen till arbetsplatsen byggdes en temporär bro av Allround brosystem. Bron monterades i två delar på annan plats och transporterades sedan till bygget där den lyftes på plats med kran. Hela arbetet tog mindre än en arbetsdag och innebar minimal inverkan på trafiken.

Beställare: Forsen projekt
System som användes i projektet: Allround Brosystem, Allround LOTS-trappa