Checklista

 • Underlag och bottenskruvar
 • Avstånd mellan vägg och ställning
 • Diagonalstag
 • Plattformar, rätt förankrade och säkrade med plattformslås
 • Tillträdesleder, trapptorn, fotlister även på vilplan
 • Skyddsräcken, fotlister, även på kortändarna
 • Påkörningsskydd, reflexer
 • Väggförankring, beakta vävinklädnad
 • Monteringsinstruktioner
 • Övriga noteringar
 • Intäckning, korrekt antal stroppar, utanför ställning
 • Visuell kontroll av horisontell/vertikal uppriktning
 • Kontrollera att eventuell inblandning av andra fabrikat ej skett*

 

* OBSERVERA att Layhers allmänna ansvarsförsäkring inklusive produktansvarsförsäkring och monteringsinstruktioner endast gäller för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av Layher.