LayPLAN CLASSIC / LayPLAN CAD

Layher erbjuder två program för att effektivisera ditt arbete med ställningar.

Hela vårt erbjudande kan du ta del av i produktkatalogen 

LayPLAN CLASSIC
Ett fristående program som automatiskt genererar ett förslag utifrån angiven storlek på byggnad. Förslaget kan sedan anpassas och modifieras. T.ex. kan en fasadställning kompletteras med trapptorn och intagsbryggor och facklängder kan justeras. Den färdiga lösningen presenteras som 2D eller 3D-ritningar och materiallistor exporteras.
LayPLAN CLASSIC innehåller moduler för både Allround, SpeedyScaf, Keder XL, trapptorn m.m.

LayPLAN CAD
En kraftfull plug-in till Autodesk AutoCAD med alla vanliga ställningskomponenter. Ställningen byggs med enkla drag-and-drop-verktyg upp komponent för komponent för exakt utformning enligt projektspecifika krav. Då Layhers plug-in arbetar i AutoCADs finns alla vanliga funktioner med programmet tillgängliga. Exempelvis kan DWG-ritningar eller PDF-filer användas som bakgrund och den färdiga ställningen kan presenteras som montageritningar i valfria 2D/3D-vyer eller exporteras för vidare rendering och 3D-visualisering. Modeller framtagna med LayPLAN CAD kan också importeras i flera BIM-program. Materiallistor skapas från hela eller delar av uppritad ställning.

  • Dokumenten från LayPLAN CLASSIC eller CAD kan utgöra en viktig och värdefull del av planen för uppförande, användning och nedmontering – som skall finnas i enlighet med AFS2013:4 §25.
  • Materiallistorna underlättar logistik, materialbehov och viktberäkningar.
  • Ritningarna underlättar kontakter med beställare vid presentation, kontroll av funktion, utformning och avtalsskrivning.

Klicka här för demonstrationsfilmen om LayPLAN CLASSIC respektive LayPLAN CAD.

Läs vår beställningsprocess.
LayPLAN beställs via denna länk.

LayPLAN ger dig på ett enkelt sätt förslag på ställningsutföranden
Mjukvaran fastställer vilka komponenter som behövs samt ger möjlighet att skriva ut PDF-filer, för högre säkerhet på byggplatsen. I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2013:4 §25 skall en plan för montering, ändring och demontering av ställningen upprättas, beroende på ställningens komplexitet.

Komplett ställningsbyggnation i endast tre steg:

Steg 1.
Planera ställningen snabbt och effektivt med hjälp av den överskådliga layouten och systemets användarvänlighet.

Steg 2.
Den färdiga skissen ger dig all viktig information och hjälper dig med logistiken.

Steg 3.
Du sparar tid i planeringsarbetet, samtidigt som rätt material kommer till byggplatsen.

Planera digitalt

Digital planering med LayPLAN, SIM – Ställningsinformationsmodellering och VR visualiserar kollisionskontroll och funktionsanpassningar enkelt. Dessutom möjliggörs BIM-samordning med andra entreprenörer, överföring till strukturanalysprogram, generering av materiallistor och planering av monteringsordning.