Säkerhet

Mer Säkerhet är ett av Layhers ledord. Vi lägger mycket stor vikt vid säkerhet för att alla de människor över hela världen, som varje dag använder våra produkter, skall kunna känna sig trygga i sitt dagliga arbete.

Säkerhet designas in i produkterna redan när de utvecklas i Tyskland, och säkerhet byggs in tack vare en rigorös tillverkningsprocess. Självklart följer Layher de standarder och föreskrifter som finns, både för tillverkning av komponenter, men också hur monteringsinstruktioner skall vara utformade och vad de skall innehålla.

Vi erbjuder också en kostnadsfri teknisk support till våra kunder, så att du snabbt och enkelt kan få hjälp vid tekniska frågeställningar exempelvis hur mycket en viss produkt kan belastas, men också hur ett säkert och system skall stagas. Vi genomför produktutbildningar, håller seminarier, och kan instruera vid montage. Allt för att du som kund skall kunna känna dig trygg när du använder Layhers ställningar.  

Från och med 1 juli 2014 gäller en ny föreskrift för ställning (AFS2013:4). Om du är osäker på hur detta påverkar våra produkter och system är du varmt välkommen att kontakta vår tekniska support, så hjälper vid dig att reda ut begreppen. 

Du kan förlita dig på att våra produkter uppfyller de krav som ställs i föreskrifter och att vi har de typkontrollintyg som krävs.

Denna film illustrerar hur stålplank tillverkade av Layher testas för att klara säkerhet vid fall från arbete vid tak. Detta test är ett krav för plattformar som skall användas på översta bomlaget som skydd vid arbete på tak.