SIM – Ställnings Informations Modellering

SIM (Ställnings Informations Modellering) är en informativ 3D-modell som ger ställningsentreprenörer, projektörer och byggherrar insikt och verktyg för professionellare projektering av temporära byggnationer. Effektivare planering, design, hållfasthetsberäkning och montage av byggnadsställningar samt andra tillfälliga konstruktioner – det garanterar också enkel tillgång till BIM (Byggnads Informations Modellering). Med LayPLAN-programmen ger Layher kunderna ett effektivt verktyg för SIM.

LayPLAN CLASSIC möjliggör automatiserad planering av fördefinierade byggnadsställningar – exempelvis fasadställningar, volymställningar, rullställningar och även väderskyddstak. För komplexa byggnadsställningar och individuella anpassningar finns LayPLAN CAD. Gedigen 3D-planering, med enkel visuell kollisionskontroll och funktionsanpassning, är bara några av fördelarna. Till detta läggs realistisk visualisering av byggnadsställningar, samordning med andra branscher, överföring till strukturanalysprogram, materiallistor och planering av monteringsordning.

Ställningsprojektering i 3D med LayPLAN CAD

  • Digital modell från beställare till ställningsentreprenör
  • 3D-projektering av ställning
  • Kontroll (Analys och simulering)
  • Generering av materiallistor och montageritningar
  • Överföring av ställningsmodell till beställare

Tydlighet vid varje steg i projekteringen resulterar i minskade kostnader och ökad säkerhet och lönsamhet.

Kontakta oss för mer information om hur du tar nästa steg in i SIM-världen!