Teamviewer

Fjärråtkomst eller support till en dator från en annan dator

Programmet Teamviever gör det möjligt att på distans visa en datorskärm på en annan datorskärm. Layhers tekniska avdelning använder sig ibland av detta program för att kunna ge support. Används normalt samtidigt som ett telefonsamtal.

Modulen QuickJoin
Gör det – tillfälligt – möjligt att ansluta till en av Layhers projektingenjörers datorer och se deras skärm. (Motsvarande princip som webinarier.)
Klicka på nedanstående länk för att ladda ner en installationsfil. Om den inte startas automatisk, starta den från hämtade filer.
https://go.teamviewer.com/6mvk43k

Modulen QuickSupport
Gör det – tillfälligt – möjligt för Layhers projektingenjörer att styra din dator. Kan exempelvis användas för support av Layplan för inställningar eller användartips.
Klicka på nedanstående länk för att ladda ner en installationsfil. Om den inte startas automatisk, starta den från hämtade filer.
https://get.teamviewer.com/6zpqp8i